TJÄNSTER

Mina smidiga maskiner är mycket lämpade för grävningar på trånga och svåråtkomliga utrymmen, som villaträdgårdar.

 

Jag utför en mängd olika typer av mark- och grävarbeten, såsom:

  • Tomtplanering
  • Stubbfräsning
  • Kabel- och rörschakter
  • Mindre snöröjningsuppdrag
  • Enskilda avloppsanläggningar (septiktank, trekammarbrunn)
  • Dränering 

Jag säljer och levererar matjord, gårdsgrus, gångsingel och trekammarbrunnar. Dessutom utför jag smidesarbeten, såsom reparationer och nytillverkning av grindar.

 

 Med min kompaktlastare (utrustad med dragkrokskoppling) hjälper jag till med uppställning av båtar, husvagnar m.m., där det är för trångt eller svårtillgängligt att köra med bil.